ladino128.04.2019  Pazar günü  “500. Yıl Vakfı Türk  Musevileri Müzesi”nde  Ladino  (djudeo-espanyol) dilinde bir performans sergilendi.
2019  yılı başında Müze Başkanlığını alan eski Cemaat Başkanı “Silvyo  Ovadya”  15 günde bir yapılan faaliyetlerle, müzeye gerek kültürel, gerek tanıtım açısından yeni bir ivme kazandırdı.
Sefaradların  popüler  geleneğinin  en tanınmış simalarından biri olan “Djoha”nın  (Nasreddin Hoca) öyküleri sözlü olarak nesilden nesile geçmiştir. Djoha çok komik bir karakter olmakla birlikte çok
akıllıdır da… Öyle  bir akıllı delidir ki, güldürerek herkesi eğitme yeteneği vardır.  Öyküleri insan psikolojisini, yaşam tarzını, iş hayatını, aile yaşantısını , vs…ele alır.
“Anna Eskenazi” Djohanın tanıtımını yaptı.
Ardından “Forti Barokas”, “Şeli Gaon” ve “Suzet Herman” Djoha hikayelerini djudeo-espanyol dilinde anlatarak ve günümüzdeki yaşantımıza uyarlayarak katılımcıları hem eğlendirdiler, hem de güldürdüler. “Anri Çiprut” da, ladino konuşan dört djohanın anlattıklarını Türkçeye tercüme etti.
Performans büyük ilgi gördü.