Bu sunumda Osmanlı'dan bu yana Yahudi yerleşimleri anlatılacak ve diğer azınlıklarla ilişkilere değinilecektir. 

Hazırlayan ve Sunan: Mois Gabay