Bu sunum iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Ortaçağ Avrupasının karanlığında, İber Yarımadasının bu denli ileri bir medeniyete nasıl ulaştığı konusu irdelenecektir.  İkinci bölümde, Sefaradların İspanya ve Portekiz'de, Müslüman Arap ve Hristiyan kültürleriyle tanışmaları; Endülüs Emevileri ve Hristiyanlarla Portekiz'de yaptıkları çok çeşitli bilimsel çalışmalar aktarılacaktır.  Sunumda ayrıca Osmanlı'ya göç etmiş bilim adamları ile ilgili bilgiler de yer alacaktır. 

Hazırlayan ve Sunan: Sara Bencuya Pardo