Robert Kaczmarek'in yönettiği "Paraguay Pasaportları" filmi, Polonya diplomasisinin 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudileri kurtarmaya katılımı ve Nazi Almanya'sına karşı unutulan Polonya-Yahudi işbirliğine ilişkin olayları anlatıyor. 1942-1943'te, Polonyalı diplomatlardan ve Yahudi örgütlerinin aktivistlerinden oluşan gayri resmi bir grup, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Nazi Alman işgalcileri tarafından gettolarda hapsedilen Yahudiler için Güney Amerika ülkelerinin pasaportlarını almak için birlikte çalıştı.