"TAŞLARA KAZINAN YAHUDİ KİMLİĞİ" SERGİSİ

Etkinlik

Zaman:
Prş, 4. Kasım 2021
Kategori:
Ajanda

Açıklamalar

Türk Musevileri Müzesi Türkiye’de bir ilke imza atıyor. 
 
Türk Musevileri Müzesi, Arkeolojik kazılardan çıkan bilgiler ışığında Anadolu Topraklarında Yahudi varlığının 2600 yıllık geçmişine ışık tutan yeni bir sergi ile arkeoloji ve tarih profesyonellerini ve meraklılarını bir araya getiriyor.
 
“Taşlara Kazanın Yahudi Kimliği” sergisi 4-21 Kasım tarihleri arasında, Cumartesi günleri haricinde, 10:00-17:00 saatleri arasında Zülfaris Sinagogu’nda ziyaret edilebilecek.
 
Sergi mimar Çiğdem Öner’in Anadolu’da süre giden arkeolojik kazı başkanları ve akademisyenlerle iş birliğinde ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin maddi destekleri ile söz konusu coğrafyada Yahudilerin geçmişini kanıtlar eşliğinde ortaya çıkarmakta. 
 
Yahudiler 2600 yıl önce, Anadolu ve Trakya’ya yerleşiklerinde özellikle ticaret yapmak üzere Anadolu topraklarına geldiler ve antik kentlere yerleştiler. Arkeolojik kazılar, bu coğrafyadaki Yahudi varlığını kanıtlayan mezar taşları, yazıtlar, objeler ve sinagog kalıntıları gibi somut bulgular sunmakta.
 
Serginin gözler önüne serdiği somut Yahudi bulguları, bölgelere göre sergilenmekte ve en son keşfedilen Side Sinagogu ile birlikte, Andriake, Sardes, Priene, Limyra ve Miletos sinagoglarına ait her türlü ayrıntılı bilgi, yapılara ait üç boyutlu restitüsyon önerileri ve bazı yapılara ait maketler de izleyici ile paylaşılmaktadır.
 
Söz konusu arkeolojik bölgelerin kazı başkanları, sinagog binaları ile ilgili restitüsyon çalışmalarına  geri bildirimleriyle ile destek oldular. Sardes Sinagogunun bir maketinin de yer alacağı sergide ayrıca Ariel Goldenberg’in yapımcılığını üstlendiği ve serginin kısa bir özetini canlandıran filmi izlemek mümkün olacak.
 
Anadolu’da Yahudi varlığını vurgulamak ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasına bir davet niteliğindeki “Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği” sergisi özellikle arkeoloji ve tarih profesyonelleri olduğu kadar meraklılarına da ilginç bir perspektif sunacaktır.
 
Araştırmacı Yazar Siren Bora’nın bilimsel danışmanlığında düzenlenen “Taşlara Kazınan Yahudi Kimliği” sergisinin yanı sıra akademisyen ve kazı başkanların makalelerinden oluşan sergi kitabı da Müze Yayınlarından ilgililere sunulacaktır.