RAV RAFAEL SABAN'IN ESERİNİN TANITIMITürkiye Cumhuriyeti'nin ilk Hahambaşısı Rav Rafael Saban'ın, torunu Av. Rıfat Saban tarafından bastırılan "Rashi'nin Tora Yorumları Kaynakları" eserinin 1945-60 yılları arasında Rashi harflerle İbranice yazılmış orijinal manüskrisi (el yazması) düzenlenen bir törenle Müzemize teslim edildi.

Bu vesile ile Rav Saban'ın şerhlerinin bulunduğu 1737 yılı İzmir basımı Avodat Israel ile Rav Haim Palaçi'nin 1871 yılı İzmir basımı Sefer Ginze Hayim adlı kitapları da Av. Rıfat Saban tarafından Müzemize bağışlandı.
RAV RAFAEL SABAN'IN ESERİNİN TANITIMI
RAV RAFAEL SABAN'IN ESERİNİN TANITIMI