15. yüzyıl İspanya’sında hakim olan müzik kültürü “Romansa” adını taşıyordu. Romansalar güncel acılar, aşklar, dedikodulardan oluşan her biri bir hikaye anlatan uzun şiirlerdi. Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşen Yahudiler beraberlerinde getirdikleri ‘Romansa’larla bu toprakların müziğini harmanlayarak bugünkü Sefarad Müziğini oluşturdular. Türk-Sefarad müziği temel olarak ikiye ayrılır: Halk Şarkıları olan Kantikas ve sinagoglarda icra edilen dini müzik. Kantikasların dili Judeo-Espanyol’dur. Bugünkü Türk-Sefarad müziğini dinleyenler yoğun bir Türk Sanat Müziği ve Balkan müziği etkisini hissedebilirler ki, bu da kültür etkileşiminin güzel bir örneğidir.

Sunan: Karen Gerson Şarhon