Yahudi toplumunda evlilik töreni dinsel niteliklidir. Düğün sırasında gelin ve damat “Hupa”nın altında dururlar. Hupa, gelin ve damadın aynı çatı altında birleştiklerini simgeler. Hupanın şekli, geleneklere ve zamanın gereklerine göre değişiklik gösterir.

Evlilik töreninde damat “Ketuba” adı verilen evlilik akdini imzalar. Evlilik, Yahudiliğe göre bir anlaşma niteliğindedir. Bu anlaşma evlenen iki insanı sonsuza dek bağlayan ve kutsal aile birliğini tescil eden yazılı bir belge ile somutlaşmış olur.