Kürşat Demirci1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Kürşad Demirci,1986 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi bölümüne asistan olarak girdi ve bu bölümde yüksek lisans ve doktorasını yaptı; doçentlik ve profesörlük unvanını aynı üniversitede aldı. Yahudilik ve Dini Çoğulculuk, Yahudi Mistisizmi veya Kabalacılık , Ortodoksluk, Dinler Tarihinin Meseleleri, Eski Mezopotamya Dinleri, Nesturi Hristiyanlık, Dinlerin Dejenerasyonu, Hinduizmin Kutsal Kitapları gibi çeşitli telif eserleri, İngilizceden Türkçeye 5 kitap tercümesi, tümü uluslararası indeksli yayınlarda yüz civarında makalesi vardır.

Uzmanlık alanı Eski Mezopotamya, Yahudilik, Hristiyanlık ve Antik Dinlerdir.

Sunum: SİNAGOGLAR ARKEOLOJİSİ VE DURO EUROPOS SİNAGOGU