2. diasporadan sonra Gentile dünyasına dağıtılan Yahudiler yeni kimliklerini Tevrat ve sinagog olgularını esas alarak oluşturdular. Sinagog Gentile’lere karşı fiziksel kimliğin en önemli sembolüdür. Bu bağlamda geç antik çağın klasik sembolü Suriye'deki Duro Europos Sinagogudur. Sanatsal anlamda sinagog tarihi içerisinde bir eşi daha yoktur. Sinagog Yahudi, Roma, İran ve Hellenistik kültüre ait tüm sanatsal olgulardan iz taşır.

Hazırlayan ve Sunan: Prof. Dr. Kürşat Demirci