DÜNYA GRUBU KONSERİOsmanlı döneminin en özel kültür miraslarından biri olan Musevi “Maftirim” korolarının icra ettiği eserler özellikle başlangıç itibariyle Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarının müzikal geleneklerinden etkilenmiştir.

Mevlevi bestekârların eserlerinin sadece insan sesleri ile Tevrat’tan alınmış İbranice metinlere eşlik ettiğini bugün dahi işitmek mümkündür. 16 Haziran 2010 tarihinde saat 18:00'de DUNYA grubunun 5 kişilik özel bir kadrosu, Maftirim korolarının bu “kutsal köprü”yü yansıtan eserlerinden bir repertuar ile, kimi zaman ney, tambur, ud gibi sazlar ile insan seslerini ve Maftirim eserlerini bir araya getirirken kimi zaman da bu tarikat ve Maftirim korolarının eserlerini otantik biçimlerinde ayrı ayrı icra etmiştir.  Grup özel kadrosu, A.B.D. de Emerson College’de öğretim görevlisi Dr. Mehmet Ali SANLIKOL ve New England Konservatuarının Müzikoloji ve Müzik Tarihi bölüm başkanı Prof. Robert LABAREE önderliğinde kadro, ABD li Musevi müzisyenler Beth Bahia COHEN ve Noam SENDER ile vurmalı çalgılarda  Cem MUTLU’dan oluşmaktadır.