500. YIL VAKFI TÜRK MUSEVİLERİ MÜZESİ’NDE FİLM AKŞAMLARI DEVAM EDİYOR

PORTEKİZ’İN KRİPTO YAHUDİLERİNİN TARİHİNE EPİK BİR BAKIŞ

500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, 29 Mayıs Cumartesi akşamı 21:00’de Zoom ve Facebook üzerinden Portekiz Kripto Yahudilerinin 1496’dan günümüze hikayelerini temel alan "Sefarad" filmi ile takipçilerinin karşısına çıkmıştır.


Epik bir tarihsel drama olan Sefarad, Yahudilerin Portekiz Kralı D. Manuel'in Yahudiliği yasakladığı  ve onları sınır dışı ettiği 1496 yılından günümüze kadar süregelen hikayesini anlatıyor. Gerçek olaylara dayanan bu kapsamlı dönem filmi, varlığı ilk kez ancak 20. yüzyılda duyulan  küçük ve "gizli" bir  Yahudi topluluğuna ışık tutuyor. Portekiz’in ilk Yahudi sakinlerinin torunları olan bu topluluk yeryüzündeki son Yahudiler olduklarına inanarak nesiller boyunca tamamen izole bir şekilde yaşamış ve ancak 20. Yüzyılda Nazi işgali altındaki Avrupa'dan birçok mültecinin gelmesiyle farklı Yahudi toplumları ile ilişki kurmaya başlamışlardı. Böylelikle Portekiz bir kez daha canlı bir Yahudi merkezi haline gelmiştir.

Anlatıldığı üzere, Yahudi toplumu engizisyon ile birlikte ortadan kaybolmuşsa da, birçok köyde Kripto-Yahudilik canlı tutulmuştur. 20. yüzyılda Yahudilerin yavaş yavaş Portekiz'e dönmeye başladıkları dönemde küçük bir Aşkenaz Yahudi topluluğu Porto'ya yerleşir. Kısa süre sonra topluluğa kripto-Yahudiliği uygulayanları resmi Yahudiliğe geri getirmek için Yahudiliğe geçmiş Portekizli subay Barros Basto da katılır. Bu proje her ne kadar kahramanca olsa da istenen sonuca ulaşamaz.