Türk Musevileri Müzesi, Arkeolojik kazılardan çıkan bilgiler ışığında Anadolu Topraklarında Yahudi varlığının 2600 yıllık geçmişine ışık tutan yeni bir sergi ile arkeoloji ve tarih profesyonellerini ve meraklılarını bir araya getirdi. “Taşlara Kazanın Yahudi Kimliği” sergisi 4-21 Kasım tarihleri arasında, Cumartesi günleri haricinde, 10:00-17:00 saatleri arasında Zülfaris Sinagogu’nda ziyaret edilebildi.
 
Sergi mimar Çiğdem Öner’in Anadolu’da süre giden arkeolojik kazı başkanları ve akademisyenlerle iş birliğinde ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin maddi destekleri ile söz konusu coğrafyada Yahudilerin geçmişini kanıtlar eşliğinde ortaya çıkarmakta. 
 
Yahudiler 2600 yıl önce, Anadolu ve Trakya’ya yerleşiklerinde özellikle ticaret yapmak üzere Anadolu topraklarına geldiler ve antik kentlere yerleştiler. Arkeolojik kazılar, bu coğrafyadaki Yahudi varlığını kanıtlayan mezar taşları, yazıtlar, objeler ve sinagog kalıntıları gibi somut bulgular sunmakta.