Tora, Hz. Musa'ya Allah tarafından inzal olduğuna inanılan Yahudi kutsal metinlerinin toplamıdır. Bu metnin yapısal özellikleri diğer kutsal metinlerden farklılık gösterir. Bu farklılıklar ve benzerlikler ışığında "Yahudi ve İslam Kaynaklarında Tevrat" konusunu konuştuk.

Hazırlayan ve Sunan: İzzet Erş