Türk Musevileri Müzesi bünyesinde yer alan Parohetlerin (dini tekstil) temel bakımı ve korunması üzerinden pratik çalışma ve müze koleksiyonuna katmak üzere yapılan Parohet çalıştayı yapılmıştır.