MÜZE’DE BİR SERGİ: ORADA KİMSE YOK MU?

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, Ankaralı sanatçı Safigül Kurtyiğit’in Ankara Yahudi Mahallesi’nden yola çıkarak hazırladığı "ORADA KİMSE YOK MU?" sergisine kapılarını açtı. 31 Ocak’ta açılışı yapılan sergi, 2 Nisan’a kadar gezilebildi.

Giderek yok edilen ya da tahribata uğrayan kent imgesine vurguda bulunmak, içinde yaşadığımız mekânlara odaklanıp kent belleğinin izini sürmek ve gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla kent belleğini koruma altına almayı öncelikli hedeflerinden birisi olarak belirleyen sanatçı Safigül Kurtyiğit bu sergisinde bellek yitimine karşı kent belleğinin izini sürerek, kentte yaşanan dönüşümleri/değişimleri görünür kılarak hızla değişen, değişirken belleklerden silinen kent imgesini hatırlatmaya çalışmakta. Ulus semti ve çevresini olduğu kadar Yahudi Mahallesi’ni de öncelikli ziyaret noktalarından biri olarak belirleyen sanatçı proje süreci boyunca, her ziyaretinde kendisini farklı bir biçimde karşılayan mahalle ile temas noktaları oluşturmaya, bağ kurmaya çalışmış ve bu deneyimleri sanatsal pratiğine yansıtmıştır. Bu bağlamda, "ORADA KİMSE YOK MU?" isimli sergi beş ayrı katmanda düzenlenmiştir.

Kentin kimliğinde yer edinip kolektif belleği oluşturan Yahudi Mahallesi’ne yönelik kent belleği ve kentin izini sürme kavramları üzerinden gerçekleştirilen "ORADA KİMSE YOK MU?" adlı çalışma, belge niteliği taşımasıyla aynı zamanda arşivseldir. Çalışma ile kentin kimliğinde yer edinen ve kent belleği açısından tarihi ve kültürel öğeler barındıran Yahudi Mahallesi’nin toplumsal bellekteki yerini pekiştirmek amaçlanmıştır.