MÜZE’DE BİR SERGİ: ORADA KİMSE YOK MU?

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, Ankaralı sanatçı Safigül Kurtyiğit’in Ankara Yahudi Mahallesi’nden yola çıkarak hazırladığı "ORADA KİMSE YOK MU?" sergisine kapılarını açtı. 31 Ocak’ta açılışı yapılan sergi, 2 Nisan’a kadar gezilebildi.

Giderek yok edilen ya da tahribata uğrayan kent imgesine vurguda bulunmak, içinde yaşadığımız mekânlara odaklanıp kent belleğinin izini sürmek ve gerçekleştirilen uygulamalar aracılığıyla kent belleğini koruma altına almayı öncelikli hedeflerinden birisi olarak belirleyen sanatçı Safigül Kurtyiğit bu sergisinde bellek yitimine karşı kent belleğinin izini sürerek, kentte yaşanan dönüşümleri/değişimleri görünür kılarak hızla değişen, değişirken belleklerden silinen kent imgesini hatırlatmaya çalışmakta.